Logo

Afscheid van een foetus

Afscheid van voorbarig overleden kindjes

Een vlinder... afscheid van voorbarig overleden kindjes.

 

 

 

 

Wij willen u helpen bij het afscheid van een vroegtijdig overleden kindje... maar begrijpen het uiteraard als u alles zelf wenst te organiseren. 

 

Richtlijnen

 

Bij het afscheid van een vroegtijdig overleden kindje moet u rekening houden met volgende richtlijnen:

  • Om de crematie te kunnen uitvoeren is een attest nodig van de behandelende geneesheer. Vergeet dat niet mee te brengen wanneer u het kistje naar het crematorium brengt.
  • Dag en uur van de crematie kunt u afspreken met de administratie van het crematorium 09 355 51 78. U verneemt dan ook wanneer de as wordt teruggegeven of uitgestrooid.
  • Wilt u graag een afscheidsplechtigheid? Leg dat dan eveneens vooraf vast bij de administratieve dienst. 
  • U kunt een aangepast kistje kopen via de bemiddeling van een uitvaartondernemer, maar u kunt het ook zelf maken. Alle natuurlijke materialen zijn toegelaten, maar de bodem moet van hout zijn. Bovendien moet het kistje gesloten zijn.
  • U kunt het vervoer volledig zelf regelen.
    Indien u geen plechtigheid wenst kan u het kistje zelf naar de technische dienst brengen. Indien u wel kiest voor een plechtigheid, kom u dan eerst aanmelden bij het onthaal, zij zullen u wijzen waar u met de wagen kan parkeren.
  • U kunt gratis een aangepaste urne van het crematorium krijgen. Wilt u de as in een zelfgekozen urne bergen, dan moet u die samen met het kistje aan de technische dienst bezorgen. Asverstrooiing op onze strooiweide is volledig gratis.
  • De kosten zijn beperkt en bedragen 75 euro. Een afscheidsplechtigheid kost 250 euro, begeleiding en gebruik van de aula inbegrepen.

 

     

Wetgeving

 

16 JANUARI 2004. - Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 

 

HOOFDSTUK II. - Lijkbezorging 

 

Afdeling I. - Kisting en vervoer van lijken 

 

Art. 15. § 2. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het begraven en cremeren van levenloos geboren kinderen