Logo

Afscheid van een foetus

Een vlinder... afscheid van voorbarig overleden kindjes.
Wij willen u helpen bij het afscheid van een vroegtijdig overleden kindje... maar begrijpen het uiteraard als u alles zelf wenst te organiseren.

Richtlijnen 
Wetgeving 
   

Richtlijnen


Bij het afscheid van een vroegtijdig overleden kindje moet u rekening houden met volgende richtlijnen:
  • Om de crematie te kunnen uitvoeren is een attest nodig van de behandelende geneesheer. Vergeet dat niet mee te brengen wanneer u het kistje naar het crematorium brengt.
  • Dag en uur van de crematie kan u afspreken met de administratie van het crematorium   09 355 51 78. U verneemt dan ook wanneer de as wordt teruggegeven of uitgestrooid.
  • Wil u graag een afscheidsplechtigheid? Leg dat dan eveneens vooraf vast bij de administratieve dienst. 
  • U kan een aangepast kistje kopen via de bemiddeling van een uitvaartondernemer, maar u kan het ook zelf maken. Alle natuurlijke materialen zijn toegelaten, maar de bodem moet van hout zijn. Bovendien moet het kistje gesloten zijn.
  • U kan het vervoer volledig zelf regelen.
    Bij aankomst aan het crematorium laat u het kistje in de auto en verwittigt u het onthaal van uw komst. Aan het onthaal ontvangt u een grote leren mand. U kan het kistje in de mand plaatsen en het zo discreet naar het onthaal brengen.
  • U kan gratis een aangepaste urne van het crematorium krijgen. Wil u de as in een zelfgekozen urne bergen, dan kan u die samen met het kistje aan ons bezorgen. Asverstrooiing op onze strooiweide is volledig gratis.
  • De kosten zijn beperkt en bedragen 75 euro. De prijs voor het gebruik van de aula bedraagt 250 euro.  
Top 
    

Wetgeving


16 JANUARI 2004. - Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

HOOFDSTUK II. - Lijkbezorging

Afdeling I. - Kisting en vervoer van lijken

In 2014 is de wetgeving veranderd naar:
§ 2. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, worden op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd. De Vlaamse regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot het begraven en cremeren van levenloos geboren kinderen.